મગર અને વાંદરાની વાર્તા |Crocodile and Monkey story in gujarati

મગર અને વાંદરાની વાર્તા
નમસ્કાર મિત્રો તમે સૌ વાંદરાની ચતુરતા અને ચપળતાથી પરીચિત જ હશો. તમે એક વાંદરો અને બે બિલાડીની વાર્તા પણ સાંભળી ...
Read more

ઊંટ અને શિયાળ ની વાર્તા

ઊંટ અને શિયાળ ની વાર્તા
ઊંટ અને શિયાળ ની વાર્તા: નમસ્કાર મિત્રો, બાળકોને વાર્તાઓ સાંભળવી ગમે છે. નાની ઉંમરે આપણે સાચા અને ખોટા વચ્ચેનો તફાવત ...
Read more

સિંહ અને સસલાની વાર્તા | lion and rabbit story in gujarati

સિંહ અને સસલાની વાર્તા
બાળકોને વાર્તાઓ સાંભળવામાં અને વાંચવાની મજા આવે છે. નૈતિક વાર્તાઓ, ડરામણી વાર્તાઓ, બાળકો માટેની રમુજી વાર્તાઓ, સુપરહીરોની વાર્તાઓ, રાત્રે સૂતા ...
Read more

વાંદરો અને બિલાડી ની વાર્તા

વાંદરો અને બિલાડી ની વાર્તા
વાંદરો અને બિલાડી ની વાર્તાખૂબ જ રમુજી અને હૃદય સ્પર્શી વાર્તા છે. આ વાર્તામાં, બ્રેડના ટુકડા માટે લડતી બે બિલાડીઓને ...
Read more

સિંહ અને શિયાળ ની વાર્તા

સિંહ અને શિયાળ ની વાર્તા
નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે અહી તમારી સૌની પસંદગીની વાર્તા લઇને આવ્યા છીએ. તમે બધાએ શિયાળની ચતુરતા વિશે તો ખૂબ જ ...
Read more

સિંહ અને ઉંદરની વાર્તા

સિંહ અને ઉંદરની વાર્તા
નમસ્કાર મિત્રો, ઉંદર એક નાનુ પ્રાણી છે જયારે સિંહ એ જંગલનો રાજા કહેવાય છેે. તમે ફોટામાં કે સફારીમાં સિ;હને જોયો ...
Read more

કાગડો અને શિયાળ ની વાર્તા

કાગડો અને શિયાળ ની વાર્તા
આમ તો કાગડો એ ચતુર પક્ષી છે જયારે શિયાળ એ ખૂબ જ ચતુર પ્રાણી છે, તમે શિયાળની ચતુરતા વિશે અનેક ...
Read more